ประโยชน์ของกีฬา เหตุผลที่ทำไมผู้ใหญ่ควรสปลูกฝั่งการเล่นกีฬาให้กับเด็กทุกคน

ประโยชน์ของกีฬา

ประโยชน์ของกีฬา เหตุผลที่ทำไมผู้ใหญ่ควรสปลูกฝั่งการเล่นกีฬาให้กับเด็กทุกคน

ประโยชน์ของกีฬา ปัจจุบันมีกิจกรรมมากมายที่สามารุส่งเสริม พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก ๆ อยู่หลายกิจกรรมด้วยกัน และในการที่ผู้ปกครอง เอาบุตรหลานของท่าน เข้าร่วมกิจกรรมเหล่านั้น ก็ต้องใช้ความพยายามหลาย ๆ อย่าง ไม่ว่าจะต้องมีการจัดการเวลาให้เหมาะสม กับตารางของเด็ก ๆ  และตัวผู้ปกครองเอง เพราะต้องมีทั้งค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์

กีฬา เป็นอีกกิจกรรมที่จะช่วยส่งเสริมพัฒนาการเหล่านั้นให้แก่เด็ก ๆ บางครั้งการให้เด็ก ๆ ไปเล่นกีฬา อาจจะสร้างความยุ่งยากให้กับผู้ปกครองมากกว่ากิจกรรมอื่น ๆ เพราะในการเล่นกีฬา ผู้ปกครองจะต้องสละเวลา พาเด็ก ๆ ไปฝึกซ้อม และต้องจัดหาอุปกรณ์กีฬา ทั้งเตรียมชุดกีฬาที่เหมาะสมให้ แถมยังต้องคอยดูแล ว่าเด็กให้ความสำคัญกับการเรียนไปพร้อม ๆ กับการเล่นกีฬา

ดังนั้นค่าใช้จ่ายในการเดินทางและการเข้าร่วมการแข่งขัน อาจสร้างความลำบากให้ผู้ปกครองกันบ้าง แต่ทว่าความยุ่งยากเหล่านั้น ก็คุ้มค่า เพราะกีฬามีประโยชน์สำหรับเด็ก ๆ ที่กำลังเติบโต มากมาย ซึ่งวันนี้เราจะมาพูดถึงผลประโยชน์ที่เด็ก ๆ จะได้รับจากการเล่นกีฬาตั้งแต่อายุน้อยกัน

ประโยชน์ของกีฬา 10 ข้อ ที่จะทำให้เด็ก ๆ เติบโตมาอย่างมีพัฒนาการที่ดี

1. กีฬาช่วยทำให้ร่างกายแข็งแรง

สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ทุกท่านก็ทราบกันอยู่แล้วว่า การเล่นกีฬา จะทำให้ร่างกายแข็งแรง ไม่ว่าคุณจะอยู่ในวัยใด ตามรายงานจากองค์กรอนามัยโลก ระบุว่า เด็กทั่วโลกไม่เว้นแต่เด็กไทย มีแนวโน้มที่จะมีภาวะน้ำหนักเกินเพิ่มมากขึ้น ซึ่งภาวะน้ำหนักเกินในเด็กจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตของเด็ก รวมทั้งภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ ในระยะยาว

เนื่องจากปัจจุบัน มีเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิต ทำให้เด็ก ๆ อาจติดอยู่กับสิ่งเหล่านั้นจนไม่ได้ออกกำลังกายจากการละเล่นอื่น ๆ แบบเด็กสมัยก่อนที่ยังไม่มีเทคโนโลยี ดังนั้นการสนับสนุนให้เด็ก ๆ เล่นกีฬาก็เป็นประโยชน์ที่สำคัญอย่างแรกที่ทำให้เด็ก ๆ ได้ออกกำลังกาย ซึ่งควรจะให้เด็กเริ่มตั้งแต่เมื่อเค้ายังเล็กๆอยู่ หากคิดว่าจะรอให้เล่นกีฬาในวิชาพละอย่างเดียวนั้นอาจจะไม่เพียงพอและเด็กๆอาจจะสนใจสิ่งอื่นๆ เช่น ติดทีวี ติดเกมส์ มากกว่าการออกไปสนุกนอกบ้านแล้ว

2. กีฬาช่วยสร้างพื้นฐานความเป็นอยู่ที่ดีไปตลอดชีวิต

หากเราเริ่มให้เด็กเล่นกีฬาเมื่อตอนที่อายุมากขึ้น เด็กจะมีแนวโน้มที่จะคิดว่ากีฬานั้นเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของชีวิตรองลงมา และจะยากขึ้นที่จะทำให้เด็กยังสนใจการเล่นกีฬาอยู่เมื่อเค้าก้าวเข้าสู่วัยรุ่น การเล่นกีฬาเป็นส่วนหนึ่งที่จะส่งเสริมวิถีชีวิตที่มีสุขภาพที่ดีให้กับเด็ก ๆ เช่น คนที่เล่นกีฬามันจะมีแนวโน้มที่จะเลือกกินอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายมากกว่าคนที่ไม่ได้เล่นกีฬา เพราะเค้าต้องการกินอาหารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความแข็งแกร่งให้กับร่างกายเพื่อที่จะเล่นกีฬาได้ดีขึ้น

ในฐานะผู้ปกครองเราสามารถทำสิ่งเหล่านี้ให้เด็ก ๆ เห็น หากผู้ปกครองชอบออกกำลังกาย และรับประทานอาหารที่มีประโยชน์เด็กก็จะทำตาม นอกจากนี้ การที่เด็กมีร่างกายแข็งแรงก็จะทำให้มีจิตใจที่เข้มแข็งด้วย การออกกำลังกายจะทำให้ช่วยลดความเครียดและทำให้เด็กๆ มีความเข้มแข็งทางอารมณ์เพิ่มขึ้นอีกด้วย

3. กีฬาช่วยส่งเสริมพัฒนาทักษะการเข้าสังคม

เพราะมนุษย์เป็นสัตว์สังคม ดังนั้นทักษะการเข้าสังคมจึงเป็นสิ่งสำคัญมาก ที่ผู้ปกครองจะต้องช่วยให้เด็กมีพัฒนาการทางด้านนี้ ซึ่งต้องเริ่มตั้งแต่เด็ก ๆ หนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดที่จะช่วยส่งเสริมทักษะการเข้าสังคมให้แก่เด็กก็คือ การให้เด็กเล่นกีฬา เพราะกีฬาที่เล่นเป็นทีมจะช่วยให้เด็กรู้จักการสื่อสารความคิดใหม่ ๆ ให้กับเพื่อนร่วมทีม

รู้จักรับฟังคนอื่น ๆ ในทีม และรู้จักการแก้ปัญหาร่วมกับเพื่อนในทีม และยังได้รับประโยชน์ด้านอื่น ๆ จากกีฬาชนิดนั้น ๆ อีกด้วย และยิ่งไปกว่านั้น เด็กจะได้เรียนรู้ทักษะการเป็นผู้นำผ่านการเป็นกัปตันในทีมกีฬาที่เด็ก ๆ เข้าร่วม การเปิดโอกาสให้เด็กอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่การสื่อสารเป็นสิ่งสำคัญนั้นจะช่วยเด็กพัฒนาทักษะการสื่อสารเป็นอย่างมากและความสามารถในการสวมบทบาทการเป็นผู้นำในทีมนั้นก็จะเป็นประโยชน์อย่างมหาศาลในอนาคตเมื่อเค้าเติบโตขึ้น

4. กีฬาช่วยเสริมสร้างความมั่นใจและความนับถือตนเอง

กีฬาเป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะช่วยสร้างเสริมความมั่นใจในตัวเองของเด็ก โดยโค้ชหรือผู้ปกครองจะใช้วิธีชมเชยและให้กำลังใจเด็กในกรณีที่เด็กกำลังทำสิ่งใดก็ตามได้ดี และให้รางวัลในความพยายามและพัฒนาการในการปรับปรุงและพัฒนาตนเอง ในฐานะที่คุณเป็นผู้ปกครอง หรือ โค้ช เด็กจะนับถือคุณและมองคุณว่าคุณมีอำนาจ หากคุณใช้อำนาจตรงนี้อย่างถูกต้องคุณจะช่วยเสริมสร้างความมั่นใจให้กับเด็กได้อย่างมาก

นอกจากการให้กำลังใจจากโค้ช หรือ ผู้ปกครองในส่วนนี้แล้ว ไม่มีอะไรที่จะทำให้เด็กรู้สึกดีมากกว่าที่รู้ว่าตนเองเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ทีมกีฬาประสบความสำเร็จ การยอมรับนับถือที่เด็กได้รับจากเพื่อนร่วมทีมนั้นยิ่งใหญ่มาก และเป็นส่วนสำคัญในการเสริมสร้างความนับถือตนเองให้กับเด็ก

ซึ่งความนับถือตนเองนี้จะทำให้เด็กดำเนินชีวิตไปในทางที่ถูกที่ควร นอกจากนั้น เด็กยังสามารถเรียนรู้ในการรับคำติเตียนแบบติเพื่อก่อจากโค้ช และรู้จักยอมรับและนำมาปรับใช้ซึ่งสิ่งนี้จะมีประโยชน์แก่เด็กเป็นอย่างมากเมื่อเด็กโตขึ้น เราควรใช้วิธีการให้คำแนะนำและทิปต่าง ๆ ในการเล่นกีฬาเป็นตัวกระตุ้น ไม่จำเป็นต้องรอให้เห็นผลสำเร็จ แค่เด็กรู้จักนำทิปและคำแนะนำต่างๆไปปรับใช้ เราก็ควรจะให้รางวัลเค้าสำหรับความเปิดกว้างในการรับฟังคำแนะนำต่างๆและคำติเตียนของเค้าค่ะ

5. การเล่นกีฬาอาจพาเด็กไปไกลกว่าที่คิด

เด็กทุกคนมักจะมีความฝัน ซึ่งสำหรับบางคนความฝันก็อาจจะประสบความสำเร็จ หากเราปลูกฝังความรักในกีฬาให้เด็กตั้งแต่เล็ก ๆ บางทีหนึ่งในความฝันของเด็ก ๆ อาจจะเป็นนักกีฬาอาชีพก็ได้ แน่นอนว่าบันไดสำหรับการไต่เต้าไปสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพนั้นไม่ง่าย ต้องผ่านการแข่งขันอันดุเดือดมากมาย ซึ่งบางทีอาจจะไปใช่สิ่งที่ถูกนักที่เราจะบอกเด็กว่า ลูกจะเป็น ไทเกอร์ วู้ด หรือ ไลโอเนล แมสซี่ คนต่อไป แต่การเสริมสร้างความรักในกีฬาด้วยการให้เด็กได้ดูนักกีฬาอาชีพเล่นเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็ก และยังช่วยให้เด็กอยู่ในแวดวงกีฬานั้น ๆ ไปในระยะยาวอีกด้วย

การที่เด็กมีนักกีฬาที่ชื่นชอบนั้นเป็นการช่วยให้เด็กมองกีฬาในแง่บวกและมีจิตใจรักในกีฬา ซึ่งจะทำให้เด็กมีความกระตือรือร้น มีพลัง มีความอยากที่จะเล่นกีฬาให้ดีและประสบความสำเร็จ สิ่งเหล่านี้จะให้ผลดีมากกว่าการบังคับให้เด็กเล่นกีฬาเพราะเด็กจะมองว่ากีฬาคือภาระ หน้าที่ ที่จะต้องทำ และอาจจะทำให้เกิดการต่อต้าน ดังนั้นหากเรากระตุ้นเด็กให้ถูกต้อง ใครจะไปรู้ วันหนึ่งในอนาคตเด็กอาจจะก้าวไปสู่จุดที่ประสบความสำเร็จในอาชีพนักกีฬาก็ได้

เหตุผลที่ทำไมเราควรสนับสนุนให้เด็กทุกคนเล่นกีฬา

6. กีฬาช่วยกระตุ้นการแข่งขันที่เป็นมิตร

กีฬาเป็นเครื่องมือกระตุ้นให้เกิด การพัฒนาทักษะ เสริมสร้างความมั่นใจ และสร้างความรักในกีฬามากกว่า กีฬาเป็นหน้าที่ที่จะต้องทำ ทั้งหมดนี้เชื่อมโยงกลับไปสู่สิ่งหนึ่งที่ในทุกชนิดกีฬามี ก็คือ ธรรมชาติของความสามารถในการแข่งขัน การเล่นกีฬาเพื่อความสนุกสนานเป็นสิ่งที่ดีที่ช่วยในการพบปะผู้คนใหม่ๆ และเพลินเพลินไปกับการใช้เวลาอยู่ในสนาม แต่ผลประโยชน์ด้านอื่นๆจากกีฬาจะเกิดจากสภาพแวดล้อมการเล่นกีฬาที่มีการแข่งขันอย่างยุติธรรม ในลีคที่มีผู้ชนะและผู้แพ้ จะมีการสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กต้องการพัฒนาตนเองและกระตุ้นทักษะด้านอื่นๆที่เรากล่าวมา

รวมถึงกระตุ้นการทำงานเป็นทีมได้มากกว่าการเล่นกีฬาแบบเล่นๆ ในขณะที่บางทีการที่เราเห็นผู้ปกครองข้างๆสนามกระตือรือร้นที่จะชนะมากกว่าผู้เล่นในสนามซึ่งบางทีเราจะรู้สึกว่าน่ากลัวนั้น แต่จริงๆ แล้วบางทีสิ่งเหล่านี้ก็เป็นประโยชน์สำหรับเด็กๆ เพราะเด็กๆจะต้องพยายามมากขึ้น ให้ความสนใจในงานที่ได้รับมอบหมาย และทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมทีมเพื่อเอาชนะอุปสรรค และแสดงให้เห็นถึงความทุ่มเท และความมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงตนเอง ทั้งหมดนี่เราต้องขอบคุณความปรารถนาที่อยากจะชนะของนักกีฬา

7. เป็นการเรียนรู้บทเรียนสำคัญในชีวิต

กีฬาเป็นส่วนเสริมสร้างความคิดที่สำคัญให้เด็กได้เห็นว่า ไม่มีสิ่งใดที่ได้มาง่าย ๆ หากเราต้องการชนะ จึงต้องใช้ความพยายามอย่างมาก หากเราทำงานหนัก เราก็จะประสบความสำเร็จ การใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้สิ่งเหล่านี้จะช่วยเด็กอย่างมาก เพราะมันจะติดตัวเด็กไปในทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเรียนและการทำงาน ตามที่เรากล่าวถึงประโยชน์ด้านอื่น ๆ ของกีฬาไปในข้อแรก ๆ แล้ว สิ่งเหล่านั้นทั้งหมดจะเป็นบทเรียนในชีวิตที่สำคัญให้เด็กๆเรียนรู้ผ่านการเล่นกีฬา และเด็ก ๆ จะสามารถนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตอีกด้วย

8. กีฬาสร้างวินัย,ความทุ่มเทและการไม่ยอมแพ้ในสิ่งที่ยาก

การเล่นกีฬาในระดับที่มีการแข่งขัน ต้องใช้วินัย ความทุ่มเทและการไม่ย่อท้อยอมแพ้เป็นอย่างมาก หากมีการแข่งขันก็ต้องมีการฝึกซ้อม ซึ่งโค้ชจะนัดวัน เวลาและสถานที่ ซึ่งเด็กๆ จำเป็นจะต้องไปฝึกซ้อมตามตาราง หากเด็กๆไปสาย หรือขาดการฝึกซ้อม ก็จะส่งผลกระทบต่อทีมหรือโค้ชผู้สอนหากเป็นกีฬาที่เล่นแบบเดี่ยว นอกจากนั้นเด็กยังต้องทุ่มเท และต้องไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้น หากต้องการจะประสบความสำเร็จในการเล่นกีฬานั้นๆ สิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญในชีวิตที่เด็กทุกคนควรจะเรียนรู้

กิจกรรมที่สำคัญ ช่วยให้เด็ก ๆ มีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดี

9. ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

แทนที่จะใช้เวลาที่นอกเหนือจากเวลาเรียนไปกับ เกมส์ โทรศัพท์มือถือ แท็ปเล็ต หรือสุ่มเสี่ยงที่จะเดินทางผิด ๆ การให้เด็กเล่นกีฬา เป็นการทำให้เด็กมีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ทำ ในเวลาว่างเพื่อให้เด็กไม่รู้สึกเบื่อ

ในความเห็นของนักจิตวิทยาเด็กพบว่า ปัญหาต่าง ๆ มักจะเกิดขึ้นเมื่อเด็กรู้สึกเบื่อ เพราะเมื่อเด็กรู้สึกเบื่อ เด็กจะต้องหาอะไรทำเพื่อทำให้เค้าหายเบื่อ หากเราปล่อยให้เด็กเลือกกิจกรรมที่ทำเอง ซึ่งเราไม่สามารถควบคุมเด็กได้ตลอดเวลา ก็มีโอกาสอย่างมากที่เด็กจะเลือกกิจกรรมที่ไม่เหมาะสม การให้เด็กเล่นกีฬานั้นไม่เพียงแต่จะทำให้เด็กได้สังคม ได้สุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจเท่านั้น แต่ก็ยังช่วยป้องกันให้เด็กไปคลุกคลีกับเพื่อนที่ไม่ดีหรือพาตัวเองไปอยู่ในสถานการณ์ที่อันตราย

นอกจากนี้การที่เราเบี่ยงเบนความสนใจเด็กจากหน้าจอได้นั้นเป็นประโยชน์อย่างมากทั้งกับเด็กและผู้ปกครอง เด็กสมัยนี้ติดอุปกรณ์เหล่านี้มาก แต่เราจะเห็นนักกีฬาเช็คหน้าจอน้อยกว่าเด็กปกติอย่างมีนัยสำคัญในเวลาที่เค้าฝึกซ้อมกีฬา ซึ่งจริง ๆ แล้วก็คือ กีฬาทำให้เค้าโฟกัสและยุ่งกับการฝึกซ้อมจนไม่มีเวลามาสนใจหน้าจอ

10. ได้ใช้เวลาร่วมกันในครอบครัว

ในสภาพสังคมปัจจุบัน คนในครอบครัวส่วนใหญ่มันจะไม่ค่อยได้ใช้เวลาร่วมกันแม้แต่ในเวลาที่อยู่บ้าน ถึงแม้ว่าเราจะตั้งใจให้ช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์เป็นวันแห่งครอบครัว พ่อแม่อาจจะมีเรื่องที่ต้องจัดการเช่น งานบ้าน ซ่อมแซม จัดการธุระส่วนตัวต่าง ๆ และลูก ๆ ก็อาจจะใช้เวลาอยู่ในห้อง หรือวิ่งเล่นทำกิจกรรมของตัวเอง

ซึ่งนั่นไม่นับว่าเป็นเวลาแห่งครอบครัว แต่หากเด็ก ๆ เล่นกีฬา เวลาที่ไปชมนักกีฬาแข่งขัน หรือเวลาที่พานักกีฬาไปฝึกซ้อมนั่นคือเวลาที่ครอบครัวใช้เวลาด้วยกัน เช่น สำหรับนักกอล์ฟ หากผู้ปกครองพานักกอล์ฟไปแข่งขันในวันหยุดที่ต่างจังหวัด การได้นั่งรถไปด้วยกัน ได้เดินคุยกันในสนาม ได้คอยดูแลเด็กๆ เวลาฝึกซ้อม การพูดคุยหลังแข่ง เวลาเหล่านี้เป็นเวลาแห่งครอบครัวทั้งนั้น บางท่านอาจจะคิดว่า สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราทำที่บ้านก็ได้ ไม่จำเป็นที่จะต้องไปทำในสนามกีฬา แต่คนเรามันจะหลงลืม หรือละเลยการใช้เวลาร่วมกันกับคนใกล้ชิด หากไม่มีสถานการณ์มาเป็นตัวกระตุ้น และไม่ว่าลูกเราจะเล่นกีฬาอะไร ครอบครัวก็ยังสามารถที่จะช่วยให้เด็กฝึกซ้อมกีฬาเหล่านั้นได้ในทุกที่ เช่น ในสวนหลังบ้าน สนามกีฬาแถวบ้าน ซึ่งนั่นก็นับเป็นการใช้เวลาร่วมกันในครอบครัวอย่างหนึ่ง นอกจากนี้แล้ว ทั้งครอบครัวและเด็ก จะยังมีโอกาสรู้จักเพื่อนใหม่ ซึ่งเล่นกีฬาชนิดเดียวกัน ซึ่งเป็นการช่วยสร้างสังคมเล็ก ๆ ที่มีกีฬาเป็นตัวเชื่อมอีกด้วย

11. กีฬาช่วยให้เด็กประสบความสำเร็จด้านการเรียน

ผู้ปกครองทุกคนต่างปรารถนาที่จะมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับบุตรหลาน และบางครั้งการเล่นกีฬาก็อาจจะถูกมองว่าเป็นการขัดขวางความสำเร็จในด้านการเรียนมากกว่าจะเป็นประโยชน์ แต่ในความเป็นจริง จากผลการศึกษาในอเมริกาเกี่ยวกับการออกกำลังมีอิทธิพลโดยตรงอย่างไรกับความสำเร็จในห้องเรียน ตัวอย่างหนึ่งจากการศึกษาของ มหาวิทยาลัยเซ้าท์แคโรไลน่า และ มหาวิทยาลัยเพนซิลเวอร์เนีย สเตท ได้ค้นพบว่า เด็กนักเรียนมีส่วนร่วมในการเล่นกีฬาแบบทีม (ปกติในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยจะเป็นการแข่งขันแบบทีม แม้จะเป็นในกีฬาที่เล่นแบบเดี่ยว เช่น กอล์ฟ ว่ายน้ำ หรือเทนนิส) เป็นกิจกรรมเสริมพิเศษ มักจะมีผลการเรียนสม่ำเสมอ และเด็กมีแนวโน้มจะเรียนต่อในระดับสูงขึ้น ความจริงแล้วมันก็มีเหตุผล เพราะกีฬามีชื่อเสียงในด้านการช่วยสร้างพลังให้กับเด็ก ช่วยให้เด็กสมองแล่นและมีความคิดสร้างสรรค์ ช่วยให้เด็กรู้จักโฟกัสในสิ่งที่ทำ และทำให้เด็กมีอารมณ์ที่มั่นคงและเพิ่มความจำ

ติดตามเว็บไซต์ที่น่าสนใจเพิ่มเติม : ดูซีรี่ย์

อ่านบทความเพิ่มเติม >>> ลิซานโดร มาร์ติเนซ